Rodinná farma Myslov - služby v zemědělství

sečení pícnin,
- rozhazování a obracení pícnin,
- nahrnování pícnin,
- lisování sena a senáže,
- sklizňové práce se sklízecí mlátičkou New Holland,
- setí obilovin a olejnin,
- orba,
- postřiky,
- odkameňování,
- a prodej kvalitního sena.

Kontakt: Jakub Pípal, tel.: 604 619 101, e-ma
il: penzion-myslov@centrum.cz, www.farma-myslov.webnode.cz