Tipy na výlety

V blízkém okolí můžete navštívit:

Moraveč – toleranční evangelický kostel

Proseč-Obořiště – zrestaurovaný zámek, nyní domov důchodců a osmi boká kaple sv. Rocha (zrestaurovaná) a park se staletými duby, kolem zámku park

Nová Cerekev   mohutný barokní kostel Tomáše Canterburského z 18. stol. s freskami na stěnách a klenbě presbyáře, Židovská synagoga z poloviny 19. stol. v orientálním maurském slohu, výrazné průčelí zdobí dvě terakotové věže (přístupná na požádání správce)

Božejov – kostel sv. Jiří ze 14. stol., kde se zachovala kamenná křtitelnice v zákristii v gotickém stylu, nad vstupem jsou kamenné reliéfy, presbytář je vyzdoben středověkými freskami.


Výlety po bližším i vzdálenějším okolí penzionu můžete podnikat pěšky, na kole i autem. Připravili jsme pro vás několik tipů:

Pelhřimov (12 km) – centrum Českomoravské vrchoviny, městská památková rezervace s řadou architektonicky hodnotných staveb, náměstí lemuje řada gotických a renesančních domů s obnoveným podloubím a kamennou kašnou uprostřed náměstí. Dalšími pamětihodnostmi je Zámek Pánů z Říčan, tři brány vedoucí do centra města – Rynárecká, Jihlavská a Solní, Kostel sv. Bartoloměje, z jehož nově obnovené věže je překrásný pohled na celé okolí, v jeho blízkosti barokní budova děkanství, dále Městské divadlo, původně sloužící jako solnice, Purkrabský dům, kde se prolínají prvky renesance, klasicismu a empíru, unikátní Drechselova vila v kubistickém stylu, barokní poutní kaple Panny Marie.  Město nabízí turistům Stezku po stavebních slozích, Síň slávy Lipských, muzeum-expozice Městská šatlava, Muzeum strašidel a Muzeum rekordů a kuriozit s přehledy a ukázkami nejrůznějších rekordů a kuriozit. Odpočinout a zrelaxovat se můžete v Městské (Děkanské) zahradě.

Kamenice nad Lipou (10 km) – lípa, která dala městu jméno, dodnes roste poblíž zámku a je stará asi 700 let. Původně gotický hrad byl přestaven na renesanční zámek, v muzeu naleznete expozici o dějinách města, sbírky pražského Uměleckoprůmyslového muzea, pozornost je věnována i místnímu rodákovi, hudebnímu skladateli V.Novákovi.

Česká Kanada – v Kamenici nad Lipou, kam se dostanete na kole, autobusem nebo autem, je zastávka unikátní úzkokolejky, kterou se můžete dostat do oblasti České Kanady (kolo můžete přepravit vlakem). Název si oblast vysloužila díky drsnějším podmínkám – nižším teplotám, většímu množství srážek. Je tu hodně lesů, hodně rybníků a také balvanů, které v podobbě osamělých skalisek či kamenných vrchů vystupují z luk.

Kámen (15 km) – raně gotický hrad nacházející se na výrazné osamělé žulové skále, byl změněn na barokní zámek a později romanticky upraven. Dnešní podoba zachovává původní pevnostní charakter. Na hradě je dnes Muzeum jednostopých motorových vozidel se sbírekNárodního technického muzea a expozice z dějin objektu. K areálu přiléhá i romantický park.

Černovice (17 km) – v pozdně barokním trojkřídlém zámku z pol. 18 stol., klasicistně upraveném, se dnes nachází sociální ústav. Kolem zámku je park a obora.

Červená Řečice (15 km) – původně gotický biskupský hrad z 12. stol. později přestavěn na zámek s bohatou sgrafitovou výzdobou fasády.

Pacov (22 km) – z původního hradu z 12.-13. stol. se dochovaly zbytky opevnění, sklepy, spodek velké kulaté věže. Na náměstí stojí kostel svatého archanděla Michaela. Pacovskému rodákovi A. Sovovi, jehož pomník stojí před zámkem, životu a dílu tohoto významného básníka, se věnuje Pacovské muzeum A. Sovy.

Želiv (25 km) – vzácný, pozoruhodně zachovaný středověký klášter, jeden z nejstarších v Čechách, klášterní bazilika Narození P. Marie z 12. stol.. Klášter dnes opět slouží premonstrátům, a je mimo jiné proslulý díky pivovaru, kde premonstráti vaří nezaměnitelné pivo, které zde můžete i ochutnat.

Křemešník (25 km) –  nejvyšší vrchol pelhřimovského okresu, poutní místo, turisticky velice vyhledávané. Z vrcholu Křemešníka vede dolů Křížová cesta až  k malé kamenné kapličce, kde vyvěrá periodický pramen slabě radioaktivní vody s léčivým účinkem. Na vrcholu se nachází Kostel Nejsvětější Trojice, jehož nádvoří je doplněno ambity a dvěma kaplemi, Větrný zámek – pseudogotický hrádeček inspirovaný pohádkou „O sedmi havranech“, pobílíž se nachází kamenný hřib – patník ve tvaru nosatého dědka v beranici, romantická „křemešnická skalka“ – zajímavý přírodní útvar opředený mnoha pověstmi, na jejím vrcholu je vybudován křížek, horský hotel s restaurací a rozhledna „Pípalka“ vysoká 52 m.

Žirovnice (26 km) – dominantou města je mohutný areál středověkého hradu, přestavěného na zámek. V zámku naleznete unikátní freskovou výzdobu z konce 15. století a historické interiéry. Zajímavá je pavlač s dřevěnými sloupy a ochozy, která v úrovni prvního patra obchází celé trojúhelné nádvoří. Město je proslulé perleťářstvím a knoflíkářstvím, o jehož historii se dozvíte v muzeu, které se nachází v prostorách zámku.

Horní Cerekev (27 km) – významná železniční křižovatka. Z původní tvrze nad rozlehlým Zámeckým rybníkem vznikl hrad, který byl změněn na zámek, později byl barokně přestavěn. K vidění jsou zde otvory i kladky pro padací most.

Chýnov (32 km) – na místě jednoho z nejstarších hradů v Čechách z r. 981 stojí barokní zámek s anglickým parkem, dnes sloužící domovu důchodců. Rodiště sochaře a grafika F. Bílka, v jeho vile je otevřena Bílkova galerie, na hřbitově, kde je pod kopií své sochy pohřben, jsou jeho další plastiky.

Chýnovské jeskyně (32 km) – jedna z mála veřejnosti přístupných vápencových jeskyní, jeskyně je dlouhá cca. 500 m s podzemními a zajímavě modelovanými jezírky a zbarvenými stěnami. Jedná se o národní přírodní památku.

Červená Lhota (33 km) – romantický zámek na skalnatém ostrůvku uprostřed rybníka se vstupem přes vodu po kamenném mostě z r. 1622, často fotografovaná a vyhledávaná filmaři, zejména při natáčení exteriérů pohádek. Uvnitř objektu jsou cenné renesanční a rokokové interiéry.

Humpolec (33 km) – město ležící uprostřed dálniční trasy mezi Prahou a Brnem se zajímavým protáhlým svažujícím se náměstím, které bylo terasovitě upraveno a rozděleno na Horní a Dolní. Za povšimnutí na Horním náměstí stojí secesní radnice a muzeum s bohatými sbírkami a samostatnou expozicí místního rodáka, světově známého antropologa, A. Hrdličky. Pozoruhodnou architektonickou památkou je kostel sv. Mikuláše ze 13. století. Mediálně známého Hliníka, který se odstěhoval do Humpolce, ani nemusíme představovat…

Orlík (35 km) – nad městem Humpolec se dochovaly mohutné zříceniny hradu Orlík ze 14. stol., rozšířeného nově opraveného v 15. stol., s menší veřejnosti přístupnou expozicí.

Choustník (35 km) – mohutná zřícenina gotického hradu z druhé poloviny 13. století s neobvyklým půdorysem (tzv. dvojhrad).

Jindřichův Hradec (36 km) – jedno z nejstarších a také nejhezčích měst ležící na břehurybníka Vajgar. Zámek je rozlehlý komplex kolem tří nádvoří, původní románský hrádek nahradil raně gotický hrad s palácem, kaplí a velkou kulatou věží, který se dochval dodnes. V 16.stol získaly objekty renesanční charakter a byly doplněny o další budovy. Unikátní ukázkou italské renesance je zahradní rondel (altán) z konce 16. stol.. V hradebním a zámeckém komplexu se dochovala řada gotických sálů s cennými nástěnnými malbami. Na nábřeží rybníka Vajgar jsou k vidění zbytky gotických městských hradeb.

Jindřišské údolí (41 km) – nejhezčí a nejromantičtější část údolí Hamerského potoka mezi obcemi Blažejov a Jindřiš, s mohutnými skalisky, balvanovými proudy a kaskádovými úseky potoka.

Třešť (42 km) – nejvýznamnější památkou města je vzorně opravený zámek, který byl v r. 1660 barokně upraven, v rozích budovy jsou hranolové, nakoso postavené věže, pátá se zvedá v průčelí. V okolí je rozlehlý, veřejnosti přístupný, park. Dnes patří zámek Akademii věd ČR.

Tábor (42 km) – městská památková rezervace, pokladnice uměleckých památek – dochované pozůstatky hradeb z 15 stol. s Bechyňskou branou a válcovou věží hradu Kotnova. V gotické radnici dnes naleznete Husitské muzeum, z muzea je vstup i do středověkých podzemních chodeb a sklepů.

Kozí Hrádek (43 km) – udržovaná a veřejnosti přístupná zřícenina gotického hradu ze 14 stol..

Lipnice nad Sázavou (45 km) – hrad ze 14. stol., dnes si můžeme prohlédnout celý hradní areál včetně kaple sv. Vavřince. V podhradí naleznete domek, kde Jaroslav Hašek, napsal druhý a třetí díl Švejka. V domku je i Haškova pamětní síň.

Kunžak (45 km) – tiché městečko ze 13. stol., unikátem je kamenná kašna na náměstí, vytesaná z jediného žulového balvanu, poblíž městečka v úzkém údolí mezi lesy se prostírá velký 3km dlouhý rybník Komorník, který připomíná přehradu a je oblíbeným koupalištěm.

Roštejn (46  km) – vzácně zachovalý gotický hrad uprostřed lesů v bývalé oboře ze 14.století. Hradu dominuje 28 m vysoká věž. V interiérech se nacházejí cenné renesanční nástěnné malby, dobový mobiliář a sbírky. Ve stálé expozici naleznete historii objektu, porcelán, cín, řezbářství, kamenictví a lovectví.

Jihlava (49 km) – městská památková rezervace s cenným historickým jádrem, metropole kraje Vysočina. Dodnes jsou zachované a vzorně rekonstruované úseky městských hradeb ze 14. a 15. stol. i gotická, renesančně upravená brána Matky boží. Náměstí obklopují gotické, renesanční a barokní domy s arkýři, vysokými štíty, zdobenými portály a sgrafity na fasádě. Gotická radnice byla po požáru přestavěna renesančně a upravena barokně. Naleznete zde i dvě barokní kašny a mariánský sloup z konce 17. stol.. Oblastní galerie Vysočiny má cenný soubor obrazů českých malířů 20. stol.. Můžete zde navštívit i pěknou zoologickou zahradu.

Borotín (57 km) – jedna z nejromantičtějších hradních zřícenin v Čechách stojí na nevysokém návrší nad rybníkem nad obcí Borotín.

Landštejn (60 km) – jeden z nejstarších, nerozsáhlejších a nejlépe zachovaných hradů v České republice ležící na žulovém vrchu při hranici tří historických zemí – Čech, Moravy a Rakouska. Zachováno zůstalo původní románské jádro se dvěma věžemi, v jedné z nich se vzácně dochovala románská hradní kaple. Za prohlédnutí stojí staré a nové předhradí, zříceniny pozdně gotického paláce, tři hradní brány, hradební zdi s baštami, příkopy a valy. Nejvyšší, jižní věž byla upravena na rozhlednu.

Telč (62 km) – městská památková rezervace zařazená do seznamu světového dědictví UNESCO s množstvím kulturně historických památek. Zámek byl přestavěn na rozlehlou renesanční residencí s nádvořími a zahradami. V zámeckých komnatách jsou cenné soubory obrazů, zbraní, brnění. V areálu zámku je městské muzeum, v jehož expozici je mimo jiné rozměrný model města z r. 1890, pohyblivý betlém, bohaté sbírky národopisné, historické a archeologické a Galerie Jana Zrzavého s díly tohoto vynikajícího malíře. Náměstí Zacháriáše z Hradce je  nejkrásnější v České republice, je obestavěno historickými měšťanskými domy se zdobenými fasádami.

Bechyně (67 km) – hrad přeměněný na renesanční zámek, součástí areálu jsou i hospodářské budovy, pozdně gotické opevnění a park, františkánský klášter s gotickým poutním kostelem.